Wat is BIM?

BIM staat voor Bouwwerk Informatie Model (ook wel Management). Dit is een digitale weergave van de functionele en fysieke eigenschappen van een bouwwerk. Een virtuele versie van bijvoorbeeld een gebouw of infrastructuur, of het proces om daartoe te komen. De kern van BIM is een 3D-model, de geometrie. Hieraan zijn alle gegevens gekoppeld die nodig zijn voor het ontwerpen, bouwen en beheren van het bouwwerk. 

BIM wordt gebruikt door de partijen die bij het te realiseren bouwwerk betrokken zijn. Via open standaarden wisselen opdrachtgever, architect, adviseurs, aannemer en installateur onderling informatie uit. Gegevens worden één keer ingevoerd, en zijn voor alle betrokkenen beschikbaar. In essentie vormt het een (inmiddels al enigszins ingeburgerde) nieuwe manier van samenwerken tussen deze partners, waarbij het integraal beheren van informatie tijdens de complete levenscyclus van het bouwwerk (ontwerp, realisatie, exploitatie, beheer & onderhoud, restauratie en renovatie en sloop) centraal staat. 

Steeds meer partijen zien het voordeel van het werken volgens BIM. Bovendien wordt bij het werken voor overheid (Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat) en grote opdrachtgevers (zoals Schiphol, Prorail, Universiteiten, Ziekenhuizen etc.) BIM verplicht gesteld. Ook vraagt de wetgeving steeds vaker digitale modellen als informatiebron. Denk hierbij aan de ‘Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen’ (WKB). Fabrikanten en toeleveranciers verrijken steeds vaker hun PIM (Product Informatie Management) met 3D-objecten.

BIM zoals dat in de huidige vorm wordt gebruikt is de basis voor meer geavanceerde toepassingen. Zo kan een digitale weergave van het Bouwwerk, ook wel ‘Digital Twin’ genoemd, gekoppeld worden aan sensoren en toepassingen zoals ‘Internet Of Things’ (IOT) en Big data. Dit is dan de basis voor circulair bouwen, zichzelf beherende gebouwen etc. 

Ook op het gebied van klanttevredenheid en kwaliteit kan BIM veel bijdragen. In de huidige bouwsector moet de klant vaak maar afwachten wat hij krijgt. Of het gebouw voldoet aan de verwachtingen en (prestatie)eisen is vaak aan de adviseur die de vertaling maakt naar techniek. Wat als de klant zelf aan de knoppen kan zitten en het bouwwerk volledig naar eigen wens kan samenstellen? Met ‘Generative (of: parametrisch) Design’ of ‘Rule-based engineering’ kan dat. Dit is de volgende fase in BIM.