Oplossingen

Woningcorporaties

Met BIM voldoen aan wet- en regelgeving

De Modelleer Corporatie, brengt ook voor woningcorporaties BIM binnen bereik. Wij stellen samen met ons internationale netwerk, woningcorporaties in staat om op een eenvoudige, slagvaardige manier aan de slag te gaan met BIM. Niet als doel op zich, maar om met schaalbare oplossingen en slimme software op een toekomstbestendige manier te voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder de NEN 2580.

NEN 2580 conform de meetinstructie

Woningcorporaties zijn verplicht om uiterlijk in 2021 (dus vóór januari 2022) te voldoen aan de NEN2580-norm. Door slimme automatisering en ons netwerk van partners stelt De Modelleer Corporatie vastgoedmanagers in staat om hier op een toekomstbestendige manier mee om te gaan.

Om te komen tot NEN 2580-meetcertificaten met een hoge nalevingsnorm is het (her)organiseren van vastgoedinformatie in de vorm van 3D BIM-modellen een belangrijke stap. Hierbij kan de Modelleer Corporatie zowel gebruik maken van bronmateriaal uit een (papieren) archief als informatie die op locatie wordt opgenomen.

In het eerste geval levert dat een hoogwaardig NEN 2580 type B-meetcertificaat op. In het tweede een NEN 2580 type A-meetcertificaat op. In beide gevallen voldoet u daarmee aan de NEN 2580-norm.

De Modelleer Corporatie maakt voor woning corporaties hun vastgoed inzichtelijk samen met BIMlink.
Wij maken modellen van uw woningbezit, draaien NEN2580 meetstaten uit en vullen zo voor u het vastgoed dossier. In een overzicht al uw informatie binnen bereik! Kijk hieronder hoe dat eruit kan zien.

Hoogwaardige 2D-plattegronden

Een grote bijvangst van het in 3D BIM-modellen vastleggen van vastgoedinformatie is dat woningcorporaties vrijwel meteen beschikken over hoogwaardige, uniforme en eenduidige 2D-verhuurplattegronden.

Direct aan de slag met BIM

De Modelleer Corporatie stelt woningcorporaties in staat om structureel inzicht te krijgen in hun vastgoedbezit. Voor zowel het genereren van hoogwaardige NEN 2580-meetcertificaten als 2D-plattegronden maakt de Modelleer Corporatie gebruik van in 3D BIM-modellen gecentraliseerde vastgoedinformatie. 

Daarmee zijn de toepassingen van de 3D Digital Twins en BIM-modellen nog niet uitgeput. Ook met betrekking tot de MJOB bevatten de 3D BIM-modellen een schat aan vastgoedinformatie, die gebruikt kan worden door verschillende MJOB-softwarepakketten.

Omdat de Modelleer Corporatie en haar partners volgens internationale BIM-standaarden werken zijn deze 3D BIM-modellen na oplevering direct ontsluitbaar in uw primaire systeem of software als BIMlink.

"We zien de noodzaak van BIM maar de kennis die daarvoor nodig was hadden wij gewoon niet en veel BIM-expertise lag voornamelijk bij architectenbureaus. Nu, met alle support en de speciale Modelleer Versneller software van de Modelleer Corporatie kan dat dus wel".
Directeur eigenaar installatiebedrijf, Noord Holland