Nieuws

17 mei 2021

Interview op de website van FBS met Marc Verhage: “Betrek fabrikanten bij het (digitale) bouwproces, want naast productdata brengen zij iedere keer weer nieuwe innovaties.”

afb

“De bouw is een behouden sector en veranderingen kosten tijd. Het heeft dan ook even geduurd alvorens de digitalisering binnen de bouw op gang kwam. Maar inmiddels is de versnelling ingezet en wordt er een fikse inhaalslag gemaakt. Sectorale programma’s zoals de Bouwagenda en Digideal/DIGIGO versnellen de ontwikkelingen op het gebied van digitalisatie. Voor fabrikanten en leveranciers is het zaak om productdata vanaf het begin van een bouwproject te delen, omdat zij vaak nieuwe innovatieve oplossingen hebben waarbij het handig is dat deze zo vroeg mogelijk in het ontwerpproces ingebracht worden.”

Marc Verhage kwam 10 jaar geleden, na een carrière als marineofficier en diverse management en directiefuncties in de consultancy sector, de bouwsector binnen als Operationeel Directeur bij Installateur Lomans in Amersfoort. Hij was vervolgens o.a. de algemeen directeur bij STABU en medeoprichter van het BIM Loket. Na interim-management via Contakt Consulting bij White Lioness (van het platform Packhunt.io) en BriefBuilder (software tool voor Programma’s van Eisen), startte Marc Verhage de Modelleer Corporatie, een ecosysteem van BIM-partijen, die de filosofie aanhangen: ‘Doe datgene waar je goed in bent, en werk samen met partijen die ergens anders beter in zijn.’

Digitalisering in de bouw
Over digitalisering in de bouw zegt Marc Verhage: “In een behouden sector als de bouw kosten veranderingen tijd. De digitale versnelling kwam mede tot stand door ontwikkelingen op het gebied van duurzaam en circulair bouwen, BIM en de wet Kwaliteitsborging. Thema’s waardoor ook de kleinere bedrijven nauwelijks meer om de digitalisering heen konden. Het begint vaak met een boekhoudprogramma (steeds vaker ERP), een digitale planning en tijdschrijven en een calculatie programma. Er zijn weinig bedrijven die dat niet meer hebben. De tijd dat men de calculatie achter op een sigarendoos maakte is al lang voorbij”, aldus Marc Verhage. “Ook op het gebied BIM is de laatste jaren vooruitgang gemaakt. Het kan in deze tijd ook niet meer anders, je moet aanhaken want, om met Albert Einstein te spreken: “Als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.”

Versnelling digitalisering
“Binnen de bouw zien we aanzienlijke versnellingen”, Als voorbeeld noemt Verhage o.a.  Vorm Bouw, die een nieuwe fabriek bouwen om woningen volledig kant en klaar te produceren. En ook Van Wijnen Bouw ontwikkelde een geïndustrialiseerd woonproduct: Fijn Wonen, een circulaire woning, die modulair en remontabel is. Twee voorbeelden zoals er inmiddels meerdere zijn binnen de bouw. “Uiteindelijk is bouwen niet meer dan een depot van bouwstoffen die op elkaar worden gestapeld en in elkaar geschroefd, en die worden samengebracht in een digitaal gebouwdossier.”

Rol van fabrikanten en toeleveranciers
“Voor fabrikanten en leveranciers is het belangrijk mee te lopen in deze digitaliseringsslag, maar voor hen is het vooral ook zaak zo vroeg mogelijk in het proces te worden betrokken, omdat zij nieuwe innovatieve ontwikkelingen hebben en deze kennis het liefst zo vroeg mogelijk in het ontwerpproces willen inbrengen. Door opgenomen te worden in een bestek en/of een BIM-model voor een gebouw, krijgen zij een voorkeurspositie bij de ontwerpende en bouwende partijen”, aldus Verhage. 

“Voor de fabrikant is het dus belangrijk de communicatie met architecten en ontwerpers op te zoeken. Want enkel door het classificeren van productinformatie via ETIM ben je er niet, je zult het gesprek met beslissers in de bouw en installatie op gang moeten houden. ETIM richt zich daarbij nog vooral op de installatietechniek. STABU voegt aan de productinformatie onder andere wet- en regelgeving toe, zoals NEN- en CE-normeringen. Een productbibliotheek voor BIM is daarbij tegenwoordig onontbeerlijk. Met een 3D- model van je product kan dat, samen met alle relevante informatie direct aan het BIM-model worden gekoppeld. Bovenal moet al deze data worden gemanaged in een PIM-systeem (Product Informatie Management).” PIM is volgens Verhage de essentiële schakel tussen de producent en BIM.

Werken met één standaard
Marc Verhage is een groot voorstander van het werken met één standaard: “Daar profiteert iedereen binnen de keten van. NL/Sfb, een classificatie van bouwdelen en installaties/elementen, wordt veel gebruikt in de bouw- en installatiebranche bij het ontwerpen, realiseren en beheren van gebouwen. NL/Sfb bleek echter verouderd, STABU (inmiddels onderdeel van Ketenstandaard) werkt nu aan de verbetering van deze classificatie. 

Deze verbeterde versie zou de oplossing kunnen zijn om tot een nieuwe standaard te komen. Als oud-directeur van STABU mag ik zeggen dat men STABU arrogant noemde, omdat zij zich aanvankelijk als enige standaard te willen profileren. Nu wil men echter niets liever dan een set van op elkaar afgestemde standaarden, waar ik een absoluut voorstander van ben. De combinatie van NL/Sfb, STABU en ETIM zou aan de totale behoefte kunnen voldoen”

De rol van Vereniging FBS
“Voor Vereniging FBS zie ik vooral de rol weggelegd om fabrikanten van informatie te voorzien rondom het delen van (product)data binnen de bouw- en installatiesector. Fabrikanten zijn de bron van alle productinformatie en wanneer dit slim gedeeld wordt, levert dit voordeel op voor de hele bouwsector”, zegt Marc Verhage, directeur /eigenaar Modelleer Corporatie. 

De digitalisering komt vooral vanuit BIM en aandacht voor duurzaamheid en is daarmee logischer wijs gestart bij de ontwerpende en bouwende partijen. Maar de fabrikanten leveren alle materialen in installaties voor deze gebouwen en beschikken over alle productdata, kennis over de toepassing, de prestaties en niet te vergeten iedere keer weer nieuwe innovaties. Voor Vereniging FBS zie ik als belangrijkste rol de ondersteuning van fabrikanten en toeleveranciers binnen de bouw- en installatiebranche bij de introductie en uitvoering van BIM en PIM. Een rol die ze al met succes hebben opgepakt. Door fabrikanten te ondersteunen om te gaan werken met Building Information Modelling en een Product Information Managementsysteem helpen ze de hele keten verder efficiënter en kostenverlagend te werken”, besluit Marc Verhage.


Dit artikel eerder op www.fbs-index.nl. 
Lees het artikel op de website van FBS hier.