24 februari 2021

De Modelleer Corporatie pakt BIM-schaarsteprobleem binnen MKB aan

Marc Verhage, oud directeur van STABU, is gestart met de Modelleer Corporatie. Missie: het BIM-schaarsteprobleem binnen het midden- en kleinbedrijf aanpakken. Stelselmatige krapte aan BIM-vakmanschap en modelleer-capaciteit zorgt vooral bij de kleine en middelgrote bedrijven in de bouw- en installatiesector voor hoofdbrekens. 

De ontwikkelingen staan niet stil en door een tekort aan BIM-modelleurs in Nederland rijzen de prijzen de pan uit. Kortom, de drempel om aan de slag te gaan met BIM wordt steeds hoger. Juist voor die partijen biedt de Modelleer Corporatie laagdrempelige kennis- en capaciteitsoplossingen.