30 maart 2021

55.000 NEN 2580-certificaten in vier maanden tijd: Woningcorporatie Portaal en de Modelleer Corporatie starten intensieve samenwerking

Wat is BIM

De samenwerking tussen Woningcorporatie Portaal en de Modelleer Corporatie zorgt ervoor dat de woningcorporatie voor het hele bezit – meer dan 55.000 verhuurbare eenheden – in vier maanden tijd is voorzien van NEN 2580-certificaten.

Marc Verhage, algemeen directeur van de Modelleer Corporatie, vertelt: “We zijn in contact met elkaar gekomen vanwege een lopende uitvraag voor het op orde brengen van de NEN 2580 – voor de volledige vastgoedportefeuille. We werken inmiddels samen met diverse woningcorporaties en vanuit die ervaring zijn we ook met de uitvraag van Portaal aan de slag gegaan, met als extra uitdaging het tijdsbestek: 55.000 NEN 2580-rapporten, in vier maanden tijd.”

Goed op schema
Inmiddels liggen de Utrecht gevestigde corporatie en de Modelleer Corporatie dermate goed op koers dat het NEN 2580-project naar verwachting al in juni – ruim voor de oorspronkelijk overeengekomen deadline – afgerond is. Wibo Douwstra, Senior Asset Manager bij Portaal, is enthousiast: “Dankzij de uitstekende samenwerking met de Modelleer Corporatie verwachten we op tijd het NEN 2580-project af te kunnen ronden en zullen we verder kijken naar wat er nog meer mogelijk is met de BIM-modellen.”

Stappen maken met BIM
Vanuit zijn ervaring als directeur bij STABU en oprichter van het BIM Loket weet Marc Verhage wat je ook in de woningcorporatiesector kunt bereiken met BIM. Marc: “Met de vastgoedinformatie waarover Portaal op basis van de door ons uitgewerkte BIM-modellen komt te beschikken hebben we dadelijk een basis gelegd die vele mogelijkheden biedt, bijvoorbeeld op het gebied van vastgoedbeheer. 

Zo zijn we nu al in staat om binnen zestien uur de door Portaal aangeleverde mutaties in de BIM-modellen te verwerken en alle geactualiseerde tekeningen en plattegronden weer aan te leveren.”

Over de Modelleer Corporatie
De Modelleer Corporatie verzorgt digitalisatie- en BIM-gerelateerde werkzaamheden in verschillende sectoren, waaronder die van de woningcorporaties. Inmiddels werkt de Modelleer Corporatie samen met acht woningcorporaties, samen goed voor 200.000 verhuurbare eenheden.